Frode Thuen og dårlige råd i Aftenposten

Skjermdump: aftenposten.no

Jeg ble oppmerksom på en kommentar Frode Thuen skrev i Aftenposten (bak betalingsmur) som handlet om hvordan mobiltelefoner kan ødelegge parforhold. Det ene poenget, at ustanselig bruk av telefon kan føre til at partner oppleves fraværende er ganske ukontroversielt. Videre fortsetter han med at telefonen også fører med seg «mistanker om, frykt for, eller avsløring av utroskap» og at dette er det mest typiske.

Han illustrerer saken med «Eva» som på en eller annen måte hadde fått tilgang til partners telefon og funnet ut at han var utro, før han fortsetter med «mistanker om utroskap som har utspring i mistenkelig mobiladferd, svært ofte er berettiget.» før han avslutter denne delen med at det er et «sunt prinsipp» at partnere bør ha gjensidig tilgang til hverandres telefoner.

Telefonen er et ganske spesielt redskap når man tenker over det. Den har informasjon om absolutt alle aspekter ved livet ditt. Fra hvor du er til hvem du snakker med, i tillegg inneholder den ofte notater og tanker du har skrevet ned bare for deg selv. Å ha kontroll over noens telefon er det nærmeste vi kommer tankelesning, og man kan godt forstå telefonen som en forlengelse av selvet.

Å hevde at mistanker som kommer av «mistenkelig mobiladferd» stort sett er berettiget, kan veldig enkelt kan leses som en moralsk rettferdiggjøring for sykelig sjalu og kontrollerende partnere. Å si at det bør være «gjensidig åpenhet» kan veldig fort vendes til «gi meg tilgang til din» i et allerede manipulativt forhold.

For en person med kontrollbehov er all adferd som kan virke truende på kontrollen et eksempel på «hemmelighold og unormalt beskyttelsesbehov» og med dette innlegget får kontrollerende partnere enda et argument for hvorfor det er «riktig» at de skal kunne få tilgang til telefonen, enten for å rettferdiggjøre å ta denne tilgangen for seg selv, eller som argument i en diskusjon for å få partner til å gi den fra seg «frivillig». Dessuten, hva er denne empirien basert på? Klienter han har hatt og leserbrev han har fått? Det utvalget har så store problemer at han neppe bør trekke en eneste konklusjon basert på det.

Gjensidig tilgang er ikke er sunt prinsipp, gjensidig tillit og respekt er!