Verdien av tykke data, historier og andre spennende dyr

Verdien av tykke data, historier og andre spennende dyr

De siste årene har jeg jobbet med å bygge opp et tjenestedesignmiljø på jobben. Det hele startet med at vi opplevde at virksomhetsarkitektur var fremmedgjørende, og det var vanskelig å kommunisere rundt det vi gjorde. Vi ansatte en tjenestedesigner, som ble til to, fire, seks. Vi har nå et lite team som hjelper foretaksgruppen med å designe konsepter, kommunisere budskap og gjøre innsikt. Det er det siste jeg skal vie noen refleksjoner her.

De siste ti årene har det vært et veldig fokus på datadreven ditt, og datadreven datt. Det er en slags håpløs tro på at alt lar seg kvantifisere. Bare vi har nok data kan vi komme opp med de gode konseptene, styre virksomheten vår bra, levere effektive helsetjenester og alt i mellom. Denne voldsomme troen på kvantitativ data er nesten Silicon Valley techbro i sin naivitet — ting som kan telles, veies og måles er vel og bra men denne typen tynne data har altså enkelte begrensninger.

Vi har bygget opp en del kompetanse de siste årene på å gjøre kvalitative studier på jobben. Det er ikke helt forskning — la oss kalle det innsamling av tykke data. Vi bruker i hovedsak samfunnsvitenskapelige metoder som intervjuer, dokumentstudier, feltstudier og henter inspirasjon fra sosiologi, fenomenologi og UX-research. Vi har blitt spesialister på å samle inn data som ikke bare inneholder hvordan og hvorfor noe skjer, men også hvordan det føles, oppleves og er i kontekst til andre ting. Jeg tror at denne typen informasjon er helt nødvendig for å berike disse tingene som telles og måles.

Vi trenger et rikt datagrunnlag og kunnskap for å kunne ta gode beslutninger. Vi trenger tykk data for å ha en motvekt til det rent tallmessige. Å lage en strategi og sette retning for en virksomhet i et lenger perspektiv er faktisk en designaktivitet — vi må forestille oss en fremtid som ikke eksisterer og slike ting krever kreativitet. Vi må tvile oss frem til hvilke valg vi må ta i dag, i morgen, og alle andre dager etterpå for å komme oss dit. Jo lenger frem i tid, jo mer usikkerhet er det og jo mindre verdt er data om fortiden.

Dette er første del av en serie innlegg som kommer til å handle om strategisk design, kreativitet, tykke data, historiefortelling og metoder.